Четири насоки при изучаването на английски език

Тези насоки ще Ви помогнат да обучите мозъка и езика си едновременно, така че да намалите времето, за което ще научите английски език.

1. За да се научите да говорите правилно, трябва да говорите на глас.|
Важно е да говорите на глас високо и ясно, когато учите чужд език. Вие обучавате мозъка си да реагира на един нов модел от проприоцептивни и звукови дразнители. Това може да се постигне само, когато говорите на глас с пълен глас.

Една от причините, поради която сте учили английски език продължително, а все още не го владеете свободно е, че традиционните „мълчаливи” методи на обучение не помагат да обучите езика си да говори английски.

2. За да се научите да говорите свободно езика трябва да мислите на този език.
Проприоцептивното сетиво не е едниственото, което обучавате, когато учите нов език. Вие трябва да обучите и паметта си. Обучението базирано на граматиката набляга на когнитивното учене (чрез паметта), като изключва проприоцептивното сетиво. Независимо от това, когнитивното обучение е важна част от процеса на учене на език. Създаването на речта изисква мозъка да бъде активно включен в оформянето на синтаксиса. Колкото по-активно се включва мозъка, толкова по-ефективен става процеса на обучение.

Въпреки това, точно както Вие възпирате проприоцептивното учене като се упражнявате мълчаливо, точно така ограничавате и когнитивното учене, когато просто четете един текст, а не конструирате самостоятелно синтаксиса в главата си. Трябва да използвате силата на паметта си. Когато за първи път учите ново упражнение Вие трябва да използвате писмения текст. След като повторите упражнението два, три пъти, обаче, трябва да затворите текста и да направите упражнението чрез силата на паметта си, докато слушате аудио записите. Вие трябва да принудите мозъка си да мисли на английски език като го карате да помни упражненията. Ако четете текста, Вие не мислите на английски език. Важна част от ученето на чужд език е да накарате мозъка си активно да работи, за да даде правилния отговор.

3. Колкото повече говорите на глас на чуждия език, толкова по-бързо ще се научите да го говорите свободно.
Проприоцептивното обучение не е мигновенно. То изисква много повторения, за да изгради нови езикови модели в мозъка Ви. Докато тези нови модели се развиват, ще напредвате чрез полагането на съзнателно усилие, което първоначално ще бъде трудно, но постепенно ще стигнете до реч, която се възпроизвежда бързо и несъзнателно.

Когато говорите на майчиния си език, вие го правите, без да осъзнавате позицията на езика или устата си и преминаването на въздушния поток през гласните Ви струни. Съвсем различно е когато експериментирате и полагате съзнателно усилие, за да произнесете за първи път един нов звук – фонема. Някои звуци ще Ви бъдат относително лесни за възпроизвеждане от други, а за да стане още по-сложно, в непосредствена близост до всяка фонема има и други фонеми или паузи, които леко променят звука (паузата е прекъсване причинено от моментно ограничаване на въздушния поток с езика или гърлото). Например в простия английски въпрос „Why didn’t that work?” може да е трудно за вас да се произнесете английския звук „th”, но всъщност затруднението може да е и по друга причина. Тук има и две паузи. Когато е произнесено правилно има паузи между „n” и „t” в „didn’t” и между крайната „t” в „didn’t” и първата „t” в “that.” Въпреки че въпроса може да се зададе много бързо, двете паузи ще го направят „Why didn /t/ that work?” Вашата цел не е да можете правилно да напишете на английски език въпроса „Why didn’t that work?”. Вашата цел също не е да можете да го кажете достатъчно добре, така че да Ви разберат какво имате предвид. Вашата цел е да бъдете в състояние да прознесете: “Why didn’t that work?” толкова перфектно на някой американец или англичанин, че те да си помислят, че им е зададен въпрос от друг американец или англичанин (спрямо типа английски, който сте избрали да учите). Тази степен на съвършенство ще изисква хиляди ако не и десетки хиляди повторения. Ето защо колкото по-скоро повторите правилно някоя особено трудна фонема десет хиляди пъти, толкова по-бързо ще можете да я използвате свободно. Именно затова колкото повече говорите английски на глас, толкова по-бързо ще се научите да говорите свободно.

4. Вие никога не трябва да допускате грешки, когато се упражнявате да говорите на английски език.
Когато учите английски език по проприоцептичния метод всеки път, когато говорите и се упражнявате, Вие затвърждавате все повече наученото. Но, когато построите едно изречение неправилно, Вие не само сте пропилели време от обучението си, но сега трябва да инвестирате още повече време в това да отучите мозъка, устата и ушите си от грешката и да ги научите отново на правилното построяване. Колкото повече използвате неправилно изреченията, толкова повече време ще отнема на ума, устата и ушите Ви да научат правилния синтаксис.

В идеалния случай, ако сте използвали само правилния синтаксис и произношение, бихте могли да обучите говорно-речевия си апарат на новия език за значително по-кратко време и следователно по-бързо да овладеете свободно английски език. И така, преди да отхвърлите това като невъзможно, нека да разгледаме начина, по който в действителност може да бъде направено (e, почти!), чрез метода, който използваме в нашите курсове.

Традиционното обучение по английски език
Традиционните методи на обучение се опитват да въвлекат учениците в свободен разговор възможно най-бързо. Обяснението е, и то звучи много логично, че колкото по-бързо започнете да опитвате да говорите новият език, толкова по-бързо ще се отпуснете и грешките, които допускате не трябва да Ви притесняват. Въпреки, че целта е похвална, на практика това е сериозен недостатък. Един начинаещ ученик няма достатъчно основа и подготовка, за да може да употребява добре лексиката и да изгражда правилни изречения. Но да стигнем до същността! Рядко някоя програма за обучение има достатъчно учители, които да могат да коригират всяка грешка на отделните ученици. Следователно, начинаещите ученици редовно използват неправилен синтаксис и непълни или грешно конструирани изречения. Учителят често ги хвали за храбрите им опити и усилието, което полагат, независимо от реалността и това, че те се учат да използват езика неправилно. Сега на ученикът му се налага да прекара още повече време, за да научи правилния синтаксис.

Контролирано езиково обучение

По-добрата алтернатива е начинаещият ученик да извлича поне първоначално обучението си от записани аудио материали, които съдържат перфектен синтаксис, съвършенна употреба на глаголите, както и перфектно произношение. Това звучи ограничаващо, но в действителност, може да се постигне сравнително лесно.

Да кажем примерно, че през първите седмици от обучението Ви по английски език, сте използвали само аудио упражнения. Вие сте повтаряли записания материал на уроците, който е бил прецизен във всеки детайл. През целия период сте повтаряли на глас упражненията и текстовете стотици пъти. Излишно е да отбелязваме, че след две седмици Вие сте говорили правилно английски език много повече, отколкото, ако бяхте го правили пасивно както при традиционните методи. Но най-важното е, че всичко, което сте научили е правилно. Вашият синтаксис е бил правилен. Използването на глаголите е било правилно. И доколкото е възможно, Вашето произношение е било правилно. Алтернативата щеше да бъде да четете писмен текст на глас, където основният недостатък е, че мозъка Ви е значително по-малко активен, а и образеца за произношението отсъства.

За да продължим примера, да речем, че сега е време да започнете и да се опитвате да говорите самостоятелно. Все още е важно да не допускате грешки. Следователно, цялото самостоятелно говорене ще бъде директно извлечено от многото изречения, които вече сте научили. Учителят ще Ви задава въпроси от упражненията така, че Вие ще можете да отговаряте като използвате същите думи от изреченията, които вече сте учили. Впоследствие ще Ви бъдат задавани въпроси, на които да отговаряте, като ще бъде използвна същата структура както на изреченията, които вече знаете, но сега ще замествате с други думи, които също знаете, тъй като са били използвани в същите тези уроци.

Приложение в практиката
Ще предположим, че Вие сте ученик, студент или професионалист, които са силно мотивирани да научат английски език свободно. Ще се справите много по-добре, ако търсите начини, чрез които ще можете да говорите английски език правилно от самото начало. Стремете се да откриете точния баланс между свободното използване на речта и правилното му научаване. Заставете се да следвате модела на правилното използване на езика. Правете всичко по силите си да използвате английски език правилно. В първите седмици на учене на езика, това може би ще изисква да прекарвате повече време в повтаряне на записани упражнения, отколкото в опити да говорите. По-късно, обаче, ще трябва да прекарвате много време в разговаряне с други хора. Въпреки това, всеки път, когато срещнете нов синтаксис на английски език, използвайте контролирани езикови упражнения достатъчно дълго, така че мозъкът Ви напълно да запомни правилната структура на изреченията и произношението. Повтаряйте упражненията, докато можете да ги кажете бързо и точно с перфектно произношение. Докато напредвате в английския си започнете да четете публикувани статии в пресата на глас. Търсете примери за нови думи и структура на изреченията.

Отбелязвайте изреченията, проверявайте думите, след тов

Вземете си безплатна електронна книга, с принципи и техники, които ще Ви помогнат най-сетне да научите английски език.

 

* здължителни полета

а четете на глас и повтаряйте наученото само по памет, докато то не се превърне в част от речта Ви.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory