Граматика и писане на английски език

Всеки език би бил неразбираем без граматика, защото граматиката се състои от правилата, които се използват, за да съчетаят думите по начини, които им придават значение. Въпросът не е в това дали трябва да се знае граматиката, а как се учи тя най-добре.

Традиционно езиково обучение
При традиционното езиково обучение на ученици, за които даден език не е майчин, процесът на учене е обърнат наопаки и това дава лоши резултати. При повечето езикови курсове като основа на езика се преподава граматиката.
Най-бързият начин да се научи един ученик да чете на даден език е да се научи първо да говори на този език. Най-бързият начин да се научи основната граматика, за да бъде положен успешно дори и входен изпит за колеж или университет е да се изгради първо една стабилна основа, като учениците се научат първо да говорят свободно езика. Всеки път, когато процесът е обърнат наопаки, отнема ненужно много време, за да се успее в обучението по граматика, четене и писане.

Най-бързият начин да научите отлично граматиката е да я учите докато говорите на английски език. Всяко изречение, което изговаряте в нашите курсове ще Ви учи на граматика. Когато сте повторили изреченията достатъчно много пъти, така че те да Ви звучат правилно и да добиете усет, то вече ще сте научили основната граматика. Нашите уроци са пълни с граматика, но тя се учи чрез говорене, а не чрез писане.

Най-доброят момент за усвояване на граматика
При проприоцептивния метод на изучаване на езици се обучават и тренират едновременно всички когнитивни и сензорни центрове на речта. Кога е най-добрият момент да се научи, че английското „That is a book,“ е изявление, а „Is that a book?“ е въпрос? Най-добрият момент е, когато ученикът учи едновременно да изговаря и двете изречения и да променя словореда. Едновременно е добре да се учат и много други подобни изречения, така че Вие да развиете когнитивното си сетиво, което се подсилва от моторните умения и слуховата обратна връзка. Вие ще научите, че словоредът и интонацията на първото изречение е изявление, а на второто въпрос. Звученето на изречението е точно толкова индикатор за неговото значение, колкото и писмената му форма. Така ли е? Точно така! (Right? Right!)

Съществува също така и връзка между доброто произношение и добрия правопис на английски език. Често хората допускат грешки в правописа на думите като следствие от грешното им произнасяне. Рано или късно всеки, който очаква да се научи да пише на английски език, трябва да научи правописа и вероятно Вие ще овладеете правописа по-бързо, ако първо научите правилно да произнасяте думите отколкото, ако се учите да пишете преди да можете да говорите. На практика Вие ще научавате как се пишат новите думи докато ги добавяте към речника си с всеки нов урок.
Граматиката и правописът са абсолютно необходими за овладяването на един език и те могат да бъдат учени по-ефективно и за по-малко време, когато се учат чрез аудио упражнения и повторения на глас. Преподаването на граматиката с помощта на речта има голямото предимство на засилване на когнитивното учене чрез използването на две допълнителни функции – обратната връзка на моториката (мускули и нервни окончания) и звуковата обратна връзка. Преподаването на граматиката чрез писменни упражнения развива когнитивното учене (чрез паметта), но го укрепва само чрез визуална обратна връзка. Въпреки, че визуалната обратна връзка има някои предимства, важно е едновременно да се развива говоримия език. Укрепването само чрез визуална обратна връзка е много по-малко ефективно и дори забавя напредъка отколкото укрепването чрез обратната връзка на моториката и звуковата обратна връзка. Далеч по-бързо се напредва, когато правилната граматика се определя от начина, по който изречението звучи, отколкото от начина, по който изглежда. Не е за подценяване и факта, че на подсъзнателно ниво ученикът добива усет за граматиката и кога едно изречение му звучи правилно или неправилно. Като функция на проприоцептивното сетиво, изявлението възпроизвежда в определена последователност сетивна обратна връзка усещана чрез устата, езика и преминаването на въздуха, която е различна от тази на въпроса. Логопедите, които работят с деца с говорно-речеви проблеми обръщат специално внимание на тази част от речта по време на сеансите си.
Значително повече време би отнело на един ученик той да се научи първо да пише правилно и да прави писмени граматически упражнения и чак след това да говори правилно на английски език, отколкото би му отнело, ако първо се научи правилно да говори и едва тогава да бъде запознат с правилата на граматиката. Ползата би била многократно по-голяма, ако правилата на граматиката са включени директно в уроците по говоримия език.

Ако учите говорим английски език в продължение на шест месеца или година Вие ще можете да говорите свободно. С доброто владеене на говорим английски език Вие ще имате и добро усещане и разбиране за английската граматика. Ако, обаче, прекарате същия период от време в учене основно на английска граматика ще имате ограничена свобода на изказа, а и ще имате малко практически познания за английската граматика. Може, би, това е и причината Вие да четете в момента тези редове. Може би сте учили английски език по традиционните методи дълго време, а все още не можете да говорите добре английски език или пък не се осмелявате.

 

Вземете си безплатна електронна книга, с принципи и техники, които ще Ви помогнат най-сетне да научите английски език.

 

* здължителни полета

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory