Изучаване на английски език

Нашите курсове могат да се посещават от деца, студенти, професионалисти, пенсионери и всеки, който иска да научи английски език за кратко време.

Ние ще Ви помогнем да говорите свободно английски език за почти половината от времето, което ще Ви трябва при стандартните методи на обучение, които преподават английски език чрез писане и граматика. Това важи независимо дали сте само в началото или сте учили английски език в продължение на много години.

Нашите курсове са създаден както за начинаещи, така и за напреднали ученици. Уроците не са нито прекалено трудни за начинаещите, нито много лесни за напредналите.

И все пак, изучаването на английски език изисква последователност. Вие ще упражнявате уроците в часовете с преподавателя си и ако отделяте допълнително един или два часа на ден, пет дни в седмицата, с аудио записите на уроците, ще можете да използвате свободно английски език след около шест месеца.

Вашата цел е много повече от това просто да знаете значението на думите и да разбирате смисъла на изреченията, които изучаваме. Вашата цел е да можете да изговаряте всяко изречение толкова гладко, че всеки англоговорящ човек да може лесно да разбере това, което казвате.

Ето защо тези уроци са толкова ценни. Всеки път, когато преглеждате един урок Вие ще придобивате все по-голяма свобода на владеене на английски език.

Има четири принципа, които трябва да спазвате, за да бъдете успешни при изучаването на английски език:

1. За да се научите правилно да говорите трябва да говорите високо на глас.
Важно е да говорите на глас високо и отчетливо, когато изпълнявате записаните упражнения. Това е звукова памет в действие.

2. За да се научите да говорите езика свободно, Вие трябва да мислите на този език.

Вие няма да „мислите” на английски език, ако четете отговорите. След като разберете упражнението е много важно да отговаряте без да гледате текста. Да накарате ума си да работи и да мисли за отговора е важна част от овладяването на един нов език.

3. Колкото повече говорите правилен английски език на глас, толкова по-бързо ще се научите да говорите свободно.

Когато започвате един урок, той може да Ви се стори труден в началото. И въпреки това, с практиката Вие ще се научите да говорите правилно. Трябва да се упражнявате, докато не можете да повторите всяко упражнение гладко, без да гледате текста. Вие учите най-добре, когато ушите Ви чуват устата Ви да говори правилен английски език.

4. Вие не трябва да допускате грешки когато се упражнявате да говорите на английски език. Така пестите време за изкореняване на грешно заученото. Повтаряйте докато сте перфектни. По-малко, но качествено. Здравата основа е най-важна. Надграждането е лесна задача.

И така:

Нищо не се казва, ако първо не се чуе.
Нищо не се чете, ако първо не се каже и чуе.
Нищо не се пише, ако първо не се прочете.

По този начин Вие директно започвате да учите езикът, такъв какъвто е, точно както и малкото дете чува от майка си и хората наоколо нормални изречения, фрази и използването на всички времена – сегашно, минало и бъдеще – едновременно.
Разликата между начинаещия и напредналия ученик е голяма, но тя не е в уроците, които използват, а в това, колко време трябва да отделят на всеки урок.

Повечето ученици имат най-голямо затруднение при използването на английските глаголи. С този курс Вие ще се научите как точно да използвате английския глагол, без да се замисляте.

Преди всичко, трябва да продължавате да преглеждате уроците, докато можете да повторите всяко изречение свободно. Вие не сте завършили курса, дори да знаете думите и да разбирате упражненията. Вие трябва да можете свободно да използвате изреченията при провеждането на разговор, естествено.

Поздравления, след около 6 месеца Вие ще можете да говорите свободно английски език. От тук Ви предстои да обогатявате познанията си стъпили здраво на една солидна основа.

Успех в изучаването на английски език!

Повече за принципите при изучаването на чужд език тук.

Повече за методoлогията тук.

Повече за граматиката и писането тук

Вземете си безплатна електронна книга, с принципи и техники, които ще Ви помогнат най-сетне да научите английски език.

* здължителни полета

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory