За метода

И така, решили сте да учите английски език. Съществуват голям брой езикови училища, които обещават да Ви научат да говорите свободно английски. В действителност, те ще Ви научат да четете, пишете и запомняте граматика и правила, но това няма да доведе до свободното използване на езика и правилното произношение. Може да се намери учител или малко училище, където ще Ви обърнат повече внимание, но едва ли ще успеят да „пречупят” езика Ви, за да говорите свободно английски.
Има престижни институции, с преподаватели с невероятни дипломи, които ще Ви подложат на влиянието на съвременни методи и ще обогатят културния Ви живот. За съжаление има и училища с недостатъчно подготвени кадри, които се опитват да провеждат езикови курсове, без да разбират какво се изисква да усвоим, за да проговорим чуждия език. Всички те, обаче, няма да успеят да осигурят необходимото „пречупване”, така че да може бързо да се научите да говорите свободно. Защо?

Да научиш езика си да говори английски език
Ако искате да се научите да говорите свободно английски, с добро произношение, от помощ ще Ви бъде да разберете как човешкия мозък създава речта. Преди да разгледаме механиката на речта нека да направим аналогия с машинния механизъм със система за контрол от отворен тип. Този контрол над системата е без обратна връзка т.е. системата само се грижи за правилното изпълнение на задачата, без да следи крайния резултат. Пример за система с контрол от отворен тип може да бъде една автоматична пръскачка, програмирана да се включва в определено време. Ако тя не измерва влажността на почвата като форма на обратна връзка дори да вали изведро, пръскачката пак ще се активира по график, прахосвайки излишно вода.

Речта се създава от мозъка чрез паметта и конкретната позиция на устата и езика, като се контролира чрез обратната връзка на слуха, но най-важното е, че те трябва да работят абсолютно едновременно. Именно това е и причината, че много от хората, които са учили английски език дълго време не го говорят свободно. Преподавателите са се опитвали да тренират мозъка им с писмени упражнения без да ангажират едновременно с това езика и слуха. Следователно се е получила система с контрол от отворен тип, която не е поправяла грешките, които е допускала.

От друга страна система с контрол от затворен тип използва обратна връзка, за да контролира резултата както е при автоматичната пръскачка със сензор за измерване на влажността на почвата.

Човешката реч е система с контрол от затворен тип. Тя е комплексно научено умение и е подчинено на паметта и няколко неврологични функции. Сензори в самата система дават обратна връзка на мозъка за резултата от изпълнението на поставените задачи, а той на свой ред поправя и съответно координира речта. В този случай контролният орган е мозъка, устата произвежда желания продукт (речта), а ушите дават слухова обратна връзка на мозъка, за да координира той речта в реално време. Когато говорим на майчиния си език, нашия мозък, който е складирал цялата лексика, от която се нуждаем, контролира езика, устата и дишането, чрез обратната връзка на слуха. Следващата дума, която прознасяме зависи от това, което чуват ушите ни, че казва устата ни. Тъй като сме говорили майчиния си език през целия си живот този контрол е автоматичен и няма нужда да мислим за него. Когато, обаче се учите да говорите на английски език трябва да научите отново всички тези процеси и най-вече те да заработят едновременно. Не е достатъчно просто да запаметите нови думи и граматически правила. Вие трябва да обучите мозъка си да използва всички нови звуци, които ушите Ви чуват, новите движения на езика и устата и специфичния начин на дишане и най-вече всички тези неща трябва да се случват едновременно.

Взаимозависимостта на тези функции е показана на следната таблица:

Орган или сетиво Основнa функция/и Коментари

Мозъкът

осигурява:

1. памет за лексика (думи)
2. частичен синтаксисен контрол
3. координация на обратната връзка
4. коригиране*** от говорещия, за да придаде значение на звуците

Паметта е хранилището на лексиката и структурирането на синтаксиса. Мозъкът използва слухова и проприоцептивнаобратна връзка, за да контролира и коригира речта в реално време**.

Устата и езикът осигуряват:

1. звуково произвеждане
2. регулиране на дъха
3. проприоцептивна обратна връзка с мозъка в реално време, която регулира произношението и осигурява частичен синтаксисен контрол.

Проприцептичното сетиво е включено и в произношението и в синтаксисната обратна връзка. To e основен елемент на речевия контрол.

Слухът осигурява:

Слухова обратна връзка към мозъка в реално време.

Слуховата и проприоцептивната обратна връзка са обединени в мозъка за основен речеви контрол.

Таблица 1: Трите компонента на човешката реч и техните основни функции.

 

*Проприоцептивен: Човешката реч би била невъзможна без проприоцептивното сетиво. (Проприоцептивен се отнася към сетивото в организма, което долавя и контролира движението и местоположението на мускулите, сухожилията и ставите.) Мозъкът използва нашата уста, език, челюсти, гласни струни, диафрагма и дробове и хилядите им нервни окончания, за да възпроизведе реч. Представете си комплекса от функции и координацията им, които се извършват за произнасянето дори на една единствена дума. Сега умножете ги на n-та степен, за да получите сложността, с която се образуват изречения в бърза последователност докато говорим.

**В реално време. За разлика от отворената, затворената система контролира обратната връзка и коригира процеса докато машината работи. Тази реципрочност между контрола, сензорите за обратна връзка и самия процес е едновременна. Това ще рече, че информацията не се складира за по-късна употреба, а вместо това се използва мигновенно докато сензорите едновременно я улавят.

***Коригиране. При човешката реч, мозъкът трябва постоянно да контролира обратно получената информация както чрез слуха на говорещия така и чрез проприоцептивните му сетива, които му позволяват да контролира мускулите на езика и устата и да създава желаните звуци. Говорещият постоянно „коригира” и контролира, чрез обратна връзка, речта. Той може да смени глаголното време – „тичам” с „тичах” или да смени местоимението „той” с „тя” и т.н. Тези смени в „думите” се постигат чрез точен контрол на мускулите използвани при производството на реч. Ние „коригираме” нашата реч често докато говорим и затова ако сбъркаме дума, глаголно време или друго от първата част на изречението можем да се поправим във втората му част, така че слушателя да не забележи грешката ни.

 

Докато децата учат майчиния си език те изграждат сложни проприоцептивни модели, чрез природно дадено им умение да чуват и имитират речта на възрастните. Френскоговорящото дете без усилие се научава да издава носови звуци, англоговорящото дете се учи да слага езика между зъбите за звука „th”, а китайскоговорящото дете се учи да имитира важни тонове, които променят значението на думите. Всчки тези уникални звуци изискват усвояването на специфичен мускулен контрол в устата. Неврологичната обратна връзка и последващият контрол на мускулите участващи в речта са изключително комплексни. Мозъкът има много по-сложни задачи от това просто да запомня лексиката и да организира думите в смислени изречения.

Ако учите английски език, Вие трябва да овладеете всички уникални звуци и синтаксис. Това е много повече от функция на паметта. Всеки от тези звукови и синтаксисни модели изискват да тренирате отначало целия си мозък, да получавате неврологичната обратна връзка чрез езика, устата и дишането (проприоцептивна обратна връзка), слухова обратна връзка чрез ушите и да коригирате грешките си. Твърдението „Това е книга” (This is a book.) се усеща по различен начин от нервните рецептори в устата отколкото въпроса „Това книга ли е?” (Is this a book?). Ясно е, че паметта играе голяма роля при структурирането на правилната граматика, но не по-малко важна е проприоцептичната обратна връзка, която се изисква, за да се пресъздаде въпрос или твърдение. Пробвайте следния експеримент. Прочетете 2-3 изречения на майчиния си език. Първо ги прочетете изцяло наум, след това ги прочетете пак наум, но движете устните си без да издавате никакъв звук. Вашият мозък ще реагира на първия вариант като функция на паметта, а на втория като на реч (заради проприоцептивната обратна връзка от устата). Забелязахте ли също разликата в интензивността и енергията на изреченията при различните варианти? Първият предизвиква мисловен процес, който е същия както при правенето на писмени упражнения, а вторият добавя и използването на цяла армия от мозъчни функции. Колко бързо ще се научите свободно да използвате английски език е пропорционално на мисловната дейност, която ще използвате докато се учите.

Най-добрият начин да се научите да говорите свободно английски език, с добро произношение е свързан с овладяването на две групи от умения. Първата е на паметта, която включва лексиката и синтаксиса, а втората е на проприоцептивните сетива, която включва произношението и отново синтаскиса. Вие можете да усвоите лексиката и граматиката с еднаква ефективност като използвате вербални или визуални методи на упражнение, т.е. можете да усвоите езика и граматиката еднакво добре и чрез писмени и чрез устни упражнения, но за да усвоите проприоцептивните умения, не можете да го направите без да чувате собствения си глас на пълен капацитет (с пълна сила). Ако искате да се научите да говорите английски свободно си е чиста загуба на време да се концентрирате над писмените упражнения. Изненадващо е, но е факт, че ще Ви отнеме много по-малко време да научите свободно английски език и да сте брилянтни в граматиката като първо се научите да говорите на английски, отколкото ако първо го научите писмено, чрез граматика и правила преди да можете да говорите свободно. Това не означава, че граматиката не е необходима част от ученето на английски език. Невъзможно е да говорите английски, или който и да било друг език, без правилното използване на граматиката. Това, което твърдим е че най-добрият начин да научите английски език и да усвоите граматиката е чрез устни упражнения.

Контролът и обратната връзка трябва да са едновременни. Проприоцептивната сетивност на устата, трябва да бъде комбинирана със слуха и двата процеса да се извършват едновременно в мозъка. Затова, за да получи оптималния ефект при учененто на езика, ученикът трябва да говори на глас. Без едновременното използване на многобройните умения, необходими за речта, е невъзможно ефективно да обучите проприоцептивните си сетива. Тъй като говоренето на английски изисква редица умения, които да работят съвместно в реално време, е задължително, за да бъде ефективен даден метод на обучение, да се обучават едновременно всички тези групи от умения на речта. Важната сфера на проприоцептивните сетива е тази, която е най-пренебрегваната в повечето граматически базирани обучителни методологии. Когато някой ученик на възраст над 12 години се опитва да научи един език, неговите проприоцептивни сетива трябва да бъдат съзнателно обучени за новите звуци и синтаксис преди да може той свободно да говори езика, с добро произношение. В обучението базирано на граматиката традиционно се въвеждат граматика, слушане, писане и четене като отделни дейности. Не е учудващо, че сте учили английски толкова дълго в училище или другаде без да се научите да говорите свободно. Обучението базирано на грамтаика не само изолира овладяването на проприоцептивната сфера, така че се предотвратява едноременното усвояване на различните умения, но и се замества от тренирането на визуалната памет чрез писмени упражения. Обучението базирано на граматиката учи английски език, като че ли той е система от отворен тип. Резултатът за ученика е, че придобиването на свобода на владеене на езика отнема много повече време и учебни занимания, често произношението е погрешно или неточно и граматиката остава трудна за научаване. Контролирането и обратната връзка не се упражняват едновременно и в голяма степен се игнорират, а писмената работа подпомага основно визуалната памет.

Защо ви е отнело толкова време без да проговорите свободно английски?

Обучението базирано на граматиката Ви е учило на английски език като че ли това е основно функция на паметта. Уроците по английски базирани на граматиката наблягат на невербалното (писменото) учене на граматиката, писането, четенето и слушането. Всички тези дейности увеличават възпроизводителната памет при писмените упражнения, но имат малка полза за свободното проговаряне на английски език. Единствения начин ефективно да научите да говорите английски език е като използвате говорим английски като метод на обучение. Цялото Ви обучение (включително английската граматика) трябва да бъде извършено чрез говоренето на английски на висок глас, през целия период на обучение. Този вид обучение може да бъде наречено: проприоцептивно обучение, проприо-кинезиологичен метод на обучение или метод на обратната връзка.

Тази информация беше подготвена, за да Ви покаже как по-ефективно да учите един нов език. Това ще Ви бъде от полза при избора на методи на обучение, независимо дали ще се запишете във високо уважавана университетска езикова програма или ще се обучавате в отдалечен район с няколко формални източника на езиково обучение. Основната ни цел бе да Ви покажем как да преквалифицирате ума си – и езика си – за да научите новия език.

С тази информация можете да се научите да говорите новия за Вас език в значително по-кратък срок, независимо от източниците, до които имате достъп.

Фокусирането върху изучавания език се отнася до критичния проблем за избор на езикова инструкция, която да бъде най-добрата за Вас. Много често един езиков курс се избира не за друго, а защото името на съответния език е включено в наименованието му. Важната стъпка за избор на подходящо езиково обучение трябва да бъде направена много внимателно, за да бъдете ефективни и да не губите време. Предлагаме пример за избора на програма за изучаване на английски език на въображаема международна студентка. Натиснете тук.

Пожелаваме Ви успех в изучаването на английски език!

 

Вземете си безплатна електронна книга, с принципи и техники, които ще Ви помогнат най-сетне да научите английски език.

 

* здължителни полета

Learning English

Our teaching methods

Four principles of learning the English language

English grammar and writing

Focussing on the linguistics of the studies language

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory